Fradragsregler

Fradragsregler

Afskrivning på kunst
 


 

Sommeren 2002 indførte regeringen nye fradragsregler for private virksomheders køb af kunst, regler som har gjort det endnu mere attraktivt for firmaer at erhverve deres egen kunstsamling.

De nye regler
De nye regler udvider adgangen til afskrivning. Kunstnerisk udsmykning, der er indføjet i en erhvervsbygning eller i bygningens nære omgivelser, kan afskrives med indtil 5% årligt.

Kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i en erhvervsbygning, kan afskrives med indtil 25% årligt. Ved "små-investeringer" på max. kr. 12.600 (2007-tal) kan købet straksafskrives.

Der kan afskrives på original billedkunst, som dog til gengæld er et ganske vidt begreb, der omfatter malerier, fotografisk kunst, skulpturer m.v. Grafiske værker kan også afskrives, men skal i så fald være fremstillet i et begrænset oplag, nummereret og signeret af kunstneren. Reproduktioner er ikke afskrivningsberettigede.

Anskaffelsen af kunstværket skal være et førstegangskøb.

KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE

Kent Wolfsen