Copy Farm

Vandkunst installation i Carefarm/Copyfarm

Når man træder ind i atriummet på CAREFARM/COPYFARM bliver man med Marco Evaristtis installationsprojekt mødt af en fortælling, der i et vekslende abstrakt og naturalistisk formsprog kredser om de emner virksomheden beskæftiger sig med. Fra kig tilbage til den græske civilisation og dens gryende lægekunst til spørgsmål omkring kopiens status.
 


 

Bronzerelief
På et vægfremspring i fire meters højde ”svæver” på nærmest naturstridig vis et kæmpe rektangulært bronzerelief. Ned over relieffet risler vand, der fortsætter sin bevægelse ad en glasvæg til et bassin i gulvplan, fyldt med runde bronzepiller som vandet kan forsvinde ned imellem.
 


 

I relieffet, bestående af 4 x 8 felter, fabuleres i et naturalistisk-abstrakt formsprog over medicinens verden. Vi erindres indledningsvis om den græske civilisation med et glimt af det harmoniske og præcist konstruerede tempel Parthenon på Akropolis. Med den græske civilisations fremkomst blev skylden for fysiske sygdomme ikke længere placeret på guder eller synder, men i stedet på ubalancer i legemet selv og teorien om kroppens fire væsker dannede grundlag for en stor del af den græske lægekunst. Hver væske forholdt sig til et af de fire elementer: ild, vand, jord og luft. En overbevisning, der bundede i troen på altings forbundethed: fra mikrokosmos til makrokosmos.
 


 

De fire elementer optræder på forskellig vis i relieffet med vandet som det mest iøjnefaldende og virkningsfulde element. Luft kiler sig imellem hver af relieffets felter, mens de øvrige elementer optræder som kopier af virkeligheden: ild markeret som bronzestøbte flammer, mens jord er det, der ligger som baggrund igennem store del af relieffet.

Et andet sted kryber en slange omkring som en reference til Cadeus –slangestaven, der fra gammel tid har været lægernes symbol. Slangen blev i det gamle Grækenland betragtet som et helligt dyr og var knyttet til lægeguden Asklepios.

Halvsøjler
Vandfaldet flankeres af to spejlvendte halvsøjler, der i naturtro størrelse afslører sig som to tæt sammenslyngede skikkelser, en nøgen kvinde og en mand.
 

Photo: Lars Nybøll

KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE

Kent Wolfsen