Thyra Hilden

Thyra Hilden

SYMMETRY

Oil paintings 2020  Works >>

In the years 2001-2010, after her graduation from The Royal Danish Academy, Thyra Hilden (b. 1972) was a highly productive visual artist with a certain reputation on the international art scene. She was acknowledged for her symmetric photos, but even more so for the ongoing project City on Fire, projecting fire on cultural monuments, at the Copenhagen Cathedral, the ARoS Aarhus Art Museum, and not least the World Heritage Site Colosseum in Rome; but also in Gdansk, Germany, Seoul, Ukraine.

Now Thyra Hilden is back with a completely new and more individual approach. No more photos, no more installations. This time she will exhibit her expressionistic oil paintings, impressive for their colour as well as their scale. 

She is ready to show it all and share her story with the public and the press. 

“Andy Warhol was the first to bring Rorscharch symmetry into contemporary art. Finally now do these works receive a follow-up in contemporary art, in the form of Thyra Hilden’s large symmetrical works that bring Rorscharch reflections to life with colors and vital figuration. The pictures are painted with bold thick layers of oil, combined with thin Rorschach prints, also in oil that gives a unique texture.
With a very simple grip, symmetry, Thyra Hilden secures her paintings a very clear signature. In the same way that paintings by Georg Baselitz also have a clear conceptual identity, Thyra Hilden’s paintings are always iconically recognizable.”

"If we repeat things, what do we repeat? 
My paintings are inspired by the vertically mirrored Rorschach-images used by science to tap into the unconscious. The Rorschach-images are an invitation to the imagination. I see a playful chaos, alchemy, colors and forms. The symmetry build harmony. The same goes for nature. Billion of living creatures seam symmetric. In the mirror axis a bridge arises which connects and separates. The axis is a crack that raises questions of life, chaos, choice and possibly a lack of cohesion ? Cracks and irregularities become apparent in the mirror. Here the magic occurs and we understand that there is more than what we see."

For high resolution photos, interview and video interview go to www.thyrahilden.dk

Wikipedia Thyra Hilden:
https://da.wikipedia.org/wiki/Thyra_Hilden

Homepage (including 3D virtual exhibition, CV and various interviews by BBC, CNN, RAI and others):
https://thyrahilden.dk

Works >>

- - - - - - - - - - - - - - - -

SYMMETRY

Oliemalerier 2020  Værker >>

Tilbage i 2001-2010, efter afsluttet uddannelse fra det Kongelige Danske Kunstakademi, arbejdede Thyra Hilden (f. 1972) som en yderst produktiv kunstner med en ikke ubetydelig kontakt til det internationale kunstmiljø. Hun blev anerkendt for sine symmetriske fotoserier, men også for projektet City on Fire, der projicerede ild på ikoniske bygningsværker. Installationerne blev sat op i Københavns Domkirke, ARoS Aarhus Art Museum, Colosseum i Rom men også andre kulturelle lokaliteter i Gdansk, Seoul, Tyskland, Ukraine.  

Thyra Hilden vender nu tilbage med et mere personligt udtryk. Det er ikke teknisk komplicerede stedsspecifikke installationer. Det er heller ikke fotoserier. Denne gang viser hun ekspressive, farvestærke, storformats oliemalerier.

Hun vil vise det hele og dele sin historie. 

“Andy Warhol var den første til at bringe Rorscharch-symmetri ind i samtidskunsten. Endelig får disse værker af Warhol nu en opfølgning i samtidskunsten i form af Thyra Hildens store symmetriske værker, der bringer Rorscharch-refleksioner til live med farver og vital figuration. Billederne er malet med dristige tykke lag olie kombineret med tynde Rorschach-udskrifter, også i olie, der giver en unik struktur.
Med et meget simpelt greb, symmetri, sikrer Thyra Hilden sine malerier en meget klar signatur. På samme måde som malerier af Georg Baselitz også har en klar konceptuel identitet, er Thyra Hildens malerier altid ikonisk genkendelige. ”

"Hvad gentager vi, når vi gentager? 
Mine malerier er inspireret af Rorschach-billedernes vertikale spejlinger, som bruges videnskabeligt til at tale om det ubevidste. Rorschach-billederne virker indbydende for fantasien. Jeg ser kaos, leg og en alkymi af farver og former. I dette kaos opbygger symmetrien harmoni. Det samme finder jeg i naturen. Billioner af levende væsener er tilsyneladende symmetriske. I spejlingsaksen opstår en bro, der forbinder og adskiller. Aksen er en sprække der opvækker spørgsmål til liv, kaos, valg og eventuelt et savn af samhørighed ? Sprækker og uregelmæssigheder blever tydelige i spejligen. Her opstår magien og vi forstår, at der er mere end dét vi ser."

For højopløselige billeder, interview og videointerview gå til www.thyrahilden.dk

Wikipedia Thyra Hilden:
https://da.wikipedia.org/wiki/Thyra_Hilden

Homepage (incl. 3D virtual exhibition, CV and diverse interviews af BBC, CNN, RAI med flere):
https://thyrahilden.dk

Værker >>